MEDIA

Akredytacje medialne są bezpłatne i umożliwiają wstęp do sektora MEDIA przy scenie na podstawie specjalnego identyfikatora. Istnieją dwa typy akredytacji – MEDIA [bez możliwości wykonywania zdjęć] i FOTO PASS [dla mediów wykonujących dokumentację foto].
W związku z zobowiązaniami kontraktowymi wobec artystów organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych oraz do udzielenia odmowy przyznania akredytacji w uzasadnionych przypadkach. Akredytacje są wydawane jedynie czynnie działającym dziennikarzom.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15.06.2013 do godziny 00:00. O przyznaniu akredytacji będziemy informować drogą mailową. Akredytacje będą do odbioru w dniu imprezy w oznakowanym punkcie informacyjnym CUDAWIANKI 2014 ulokowanym na początku Alei Topolowej w godzinach 12.00-22.00.

Formularz do pobrania

Formularz prosimy przesłać na adres pr@cudawianki.eu

Do pobrania:

Info prasowe_18.04.2014
I
nfo prasowe_14.05.2014
I
nfo prasowe_03.06.2014
I
nfo prasowe_13.06.2014
Info prasowe_23.06.2014

Press Kit
M
apa wydarzenia_kolor
M
apa wydarzenia_cz/b

Logo_Avatar CW 2014
Grafika_CW 2014